Endringar i statsbudsjettet for 2008

St.prp. nr. 27 (2008-2009), unntatt kap. 340, 341, 3340 og 3341, Innst. S. nr. 102 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 08.12.2008 Innst. S. nr. 102 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer for budsjettet for 2008

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2008

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2008