Endringer i statsbudsjettet for 2008 Kap. 1

St.prp. nr. 28 (2008-2009), kap. 1, Innst. S. nr. 117 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2008 Innst. S. nr. 117 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt en økning i inneværende års statsbudsjett, kapittel 1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen, på kr. 3,416 mill. Beløpet skal gå til sikringstiltak på kronprinsparets hytte i Nore og Uvdal.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2008

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2008