Endringer i statsbudsjettet for 2008

St.prp. nr. 28 (2008-2009), unntatt kap. 1, Innst. S. nr. 93 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2008 Innst. S. nr. 93 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget vedtok enstemmig de foreslåtte endringene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2008

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2008