Innovasjon Norge

Dokument nr. 3:4 (2008-2009), Innst. S. nr. 152 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 17.02.2009 Innst. S. nr. 152 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en rapport fra Riksrevisjonen om Innovasjon Norge som statlig næringslivsaktør. I rapporten kommer det blant annet frem at en betydelig andel av midlene som fordeles, går til prosjekter med liten grad av innovasjon. Videre at det internasjonale arbeidet er lite integrert i virksomheten. Komiteen påpeker i sin innstilling at styringsstrukturen for Innovasjon Norge er komplisert, og at Nærings- og handelsdepartementet - som eierdepartement - må sørge for koordinering mellom de ulike departementer og øvrige oppdragsgivere.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.2009

   Behandlet i Stortinget: 23.03.2009