Register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser

Innst. S. nr. 72 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 27.11.2008 Innst. S. nr. 72 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt at registrering av stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser skal bli obligatorisk fra 1. oktober 2009. Dagens registreringsordning, som ble etablert i 1991, er frivillig, men i praksis deltar nesten alle representanter og regjeringsmedlemmer i ordningen. Reglene om hvilke verv og interesser som skal registrereres vil i hovedsak bli de samme som i dag. Registreringsplikten vil bl.a. omfatte styreverv i offentlige og private selskaper, gaver av en viss verdi mottatt i tilknytning til stortingsvervet, aksjeinteresser, næringsvirksomhet og bierverv av ulik art som representantene kan ha utenom stortingsvervet. Registeret er offentlig, og vil bli tilgjengelig fra Stortingets nettsider.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2008