Årsmelding for Datatilsynet 1992

St.meld. nr. 23, innst. S. nr. 105 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 17.03.1994 Innst. S. nr. 105 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.03.1994

   Behandlet i Stortinget: 21.04.1994