Innstilling frå justiskomiteen om årsmelding for Datatilsynet 1992.

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 105 (1993-1994)
  • Kildedok: St.meld. nr. 23 (1993-1994)
  • Utgiver: justiskomiteen
  • Sidetall: 6