Representantforslag om en petroleumsmelding

Dokument nr. 8:21 (2008-2009), Innst. S. nr. 177 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ingrid Skårmo, Ivar Kristiansen, Ketil Solvik-Olsen, Peter Skovholt Gitmark, Tord Lien Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) og (H) Innstilling avgitt 17.03.2009 Innst. S. nr. 177 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et representantforslag fra Fremskrittspartiet og Høyre - om å be Regjeringen fremme en sak om en olje- og gassmelding, som skulle omhandle Regjeringens videre planer for utbygging av våre olje- og gassressurser, ble ikke bifalt. Forslaget ble kun støttet av mindretallet bestående av medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.03.2009

   Behandlet i Stortinget: 24.03.2009