Statlige lån til Eksportfinans ASA

St.prp. nr. 32 (2008-2009), Innst. S. nr. 123 (2008-2009) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 16.12.2008 Innst. S. nr. 123 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig bevilget 30 milliarder kroner i lån som kan disponeres av Eksportfinans ASA.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.12.2008

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2008