Endringer i bilansvarslova

Ot.prp. nr. 28 (2008-2009), Innst. O. nr. 60 (2008-2009), beslutning. O. nr. 80 (2008-2009) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 31.03.2009 Innst. O. nr. 60 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt enkelte endringer i bilansvarsloven. Endringene går ut på å innlemme skadevolderens personlige oppreisningsansvar i den obligatoriske forsikringsdekningen etter bilansvarsloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.03.2009

   Behandlet i Odelstinget: 14.05.2009

   Behandlet i Lagtinget: 28.05.2009