Representantforslag om å legge til rette for at flere ansatte kan bli medeier i egen bedrift

Dokument nr. 8:27 (2008-2009), Innst. S. nr. 179 (2008-2009) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Tore Sanner, Linda Hofstad Helleland, Svein Flåtten, Torbjørn Hansen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 24.03.2009 Innst. S. nr. 179 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet forkastet et representantforslag fra Høyre om tiltak for å legge til rette for at flere ansatte kan bli medeier i egen bedrift. Forslaget gikk ut på å øke den skattefrie rabatten ved ansattes kjøp av aksjer i egen bedrift, samt å flytte beskatningstidspunktet for fordelen ved kjøp av rabatterte aksjer fra kjøpstidspunktet til salgstidspunktet. Vedtaket var i tråd med komiteinnstillingen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.03.2009

   Behandlet i Stortinget: 02.04.2009