Finansministerens redegjørelse om tiltakspakke i forbindelse med finanskrisen

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status