Næringslivets samfunnsansvar

St.meld. nr. 10 (2008-2009), Innst. S. nr. 200 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for næringskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 22.04.2009 Innst. S. nr. 200 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med utgangspunkt i en stortingsmelding fra regjeringen har Stortinget drøftet forskjellige sider ved næringslivets ansvar i en global økonomi. Meldingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.04.2009

   Behandlet i Stortinget: 05.05.2009