Endringer i Folketrygdloven

Ot.prp. nr. 39 (2008-2009), Innst. O. nr. 75 (2008-2009), beslutning. O. nr. 92 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 14.05.2009 Innst. O. nr. 75 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt hjemmel for at ansvaret for enkelte av folketrygdens helserefusjoner som tidligere er blitt overført til Helsedirektoratet, fortsatt skal kunne ligge i Arbeids- og velferdsetaten.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.2009

   Behandlet i Odelstinget: 03.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 10.06.2009