Endringer i passloven (fingeravtrykk i pass m.m.)

Ot.prp. nr. 64 (2008-2009), Innst. O. nr. 95 (2008-2009), beslutning. O. nr. 113 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 02.06.2009 Innst. O. nr. 95 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt en endring i passloven slik at det gis hjemmel til lagring av biometri i form av fingeravtrykk elektronisk i passet. Videre gis innholdet i passregisteret en lovmessig forankring. Endelig er det vedtatt en del mindre justeringer av enkelte bestemmelser i passloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2009

   Behandlet i Odelstinget: 10.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 16.06.2009