Svalbard

St.meld. nr. 22 (2008-2009), Innst. S. nr. 336 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 10.06.2009 Innst. S. nr. 336 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2009