Jordbruksoppgjøret 2009

St.prp. nr. 75 (2008-2009), Innst. S. nr. 375 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 16.06.2009 Innst. S. nr. 375 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har debattert et forslag fra Regjeringen om endrede bevilgninger på statsbudsjettet for 2009 og andre vedtak i forbindelse med Jordbruksoppgjøret 2009. Jordbruksavtalen har en totalramme på 1000 millioner kroner, eksklusive en investeringspakke på 200 millioner kroner i 2009 som ikke var forhandlnigetema. Forslaget fra Regjeringen ble vedtatt mot stemmene til Fremskrittspartiet og Høyre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2009