Klimautfordringene - landbruket en del av løsningen

St.meld. nr. 39 (2008-2009), Innst. 100 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2009 Innst. 100 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en melding fra Regjeringen om "Klimautfordringene-landbruket en del av løsningen". Stortinget har enstemmig vedtatt å legge meldingen ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2009