Oslopakke 3 trinn 2

St.meld. nr. 17 (2008-2009), Innst. S. nr. 301 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 05.06.2009 Innst. S. nr. 301 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med bakgrunn i melding fra Regjeringa har Stortinget drøftet det videre arbeidet med prioritering og gjennomføring av prosjekter finansiert av Oslopakke 3. Oslopakke 3 er en finansieringsplan for forsert utbygging av hovedvegnettet og det lokale kollektivnettet i Oslo-området. Trinn 2 omtaler nærmere plan- og kostnadsgrunnlaget for det lokale forslaget, målsetting, styringsmodell, økonomiske rammer, viktige prosjekter, bruk av bompenger til driftstiltak for kollektivtransport mv. Stortinget gjorde dessuten mot Fremskrittspartiets stemmer et vedtak om forutsetninger for videre statlig engasjement i Oslopakke 3. Meldingen ble vedtatt lagt ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2009