Tiltaksområde 1 og 3 i Erasmus Mundus II-programmet (2009-2013)

St.prp. nr. 56 (2008-2009), Innst. S. nr. 216 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 29.04.2009 Innst. S. nr. 216 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget samtykker i at Norge deltar i beslutning i EØS-avtalen om å innlemme tiltaksområde 1 og 3 i EU-programmet for samarbeid på høyere nivå mellom universiteter og høyskoler, Erasmus Mundus II (2009-2013).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.04.2009

   Behandlet i Stortinget: 12.05.2009