Sertifisering av lokomotivførere som fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fellesskapet

St.prp. nr. 48 (2008-2009), Innst. S. nr. 218 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 05.05.2009 Innst. S. nr. 218 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig gitt sitt samtykke til godkjenning av beslutning i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtalen direktiv om sertifisering av lokomotivførere som fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fellesskapet. Hovedformålet med direktivet er å harmonisere de ulike nasjonale ordningene for sertifisering av lokomotivførere for å gjøre det enklere å bruke lokomotivførere på tvers av landegrensene,

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.05.2009

   Behandlet i Stortinget: 26.05.2009