Representantforslag om utvidet innsyn i korrespondanse mellom departementer og ytre etater

Dokument nr. 8:42 (2008-2009), Innst. S. nr. 251 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Jan Arild Ellingsen, Per Sandberg Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 26.05.2009 Innst. S. nr. 251 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Fremskrittspartiet om utvidet innsyn i korrespondanse mellom departementer og ytre etater. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2009

   Behandlet i Stortinget: 28.05.2009