Representantforslag om å styrke arbeidsgivers styringsrett til uniform og bekledning

Dokument nr. 8:44 (2008-2009), Innst. S. nr. 254 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åge Starheim, Ib Thomsen, Per-Willy Amundsen, Siv Jensen Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 26.05.2009 Innst. S. nr. 254 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å styrke arbeidsgivers styringsrett til uniform og bekledning, samt forhindre etablering av særrettigheter for særskilte grupper. Forslaget fikk ikke tilslutning.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2009

   Behandlet i Stortinget: 03.06.2009