Representantforslag om en vrakpant på 22 000 kroner for biler som er 20 år eller eldre

Dokument nr. 8:46 (2008-2009), Innst. S. nr. 271 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Gjermund Hagesæter, Kåre Fostervold, Per Sandberg Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 02.06.2009 Innst. S. nr. 271 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et representantforslag fra Fremskrittspartiet om vrakpant på 22 000 kroner for biler som er 20 år eller eldre er vedlagt protokollen. Forslag og merknader i forbindelse med denne saken er omtalt og behandlet i Innst. S. nr. 281 (2008-2009). Forslaget ble der kun støttet av medlemmene fra Fremskrittspartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 09.06.2009