Representantforslag om fremlegge en egen stortingsmelding om strategi og tiltak knyttet til effektiv sjøtransport og havnestruktur

Dokument nr. 8:48 (2008-2009), Innst. S. nr. 201 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Hans Frode Kielland Asmyhr, Ketil Solvik-Olsen, Per Sandberg Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 23.04.2009 Innst. S. nr. 201 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.04.2009

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2009