Representantforslag om å forsterke brukerrettigheter ved søknader om trygdeytelser

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åse Gunhild Woie Duesund, Bjørg Tørresdal, Laila Dåvøy Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 05.05.2009 Innst. S. nr. 215 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Åse Gunhild Woie Duesund, Laila Dåvøy og Bjørg Tørresdal om å forsterke brukerrettigheter ved søknader om trygdeytelser. Forslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.05.2009

   Behandlet i Stortinget: 15.05.2009