Representantforslag om klarere krav - økt toleranse

Dokument nr. 8:57 (2008-2009), Innst. S. nr. 267 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bent Høie, Jan Tore Sanner, Torbjørn Røe Isaksen Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 28.05.2009 Innst. S. nr. 267 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et representantforslag hvor det er foreslått en rekke tiltak for å tydeliggjøre krav og øke toleranse i integreringspolitikken. Representantforslaget fikk ikke tilslutning og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2009

   Behandlet i Stortinget: 03.06.2009