Fullmakt til å stille statsgaranti for lån fra Norges Bank til Seðlabanki Islands

St.prp. nr. 47 (2008-2009), Innst. S. nr. 221 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 05.05.2009 Innst. S. nr. 221 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt å gi Finansdepartementet fullmakt til å stille statsgaranti for et lån på 675 mill. USD fra Norges Bank til Seðlabanki Islands. Formålet med lånet er å bidra til å avhjelpe den vanskelige økonomiske situasjonen for Island som oppsto i forbindelse med den globale finanskrisen høsten 2008. Norge er en av flere långivere til Island, deriblant de øvrige nordiske land.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.05.2009

   Behandlet i Stortinget: 14.05.2009