NRK-plakaten - dekning av valg

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 14.05.2009 Innst. S. nr. 237 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet melding om endring av NRK-plakaten. Endringen gjelder NRKs dekning av politiske valg, herunder redaksjonell dekning og omtale av partier over en viss størrelse. Det vises i meldingen til dommen fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). Meldingen legger til grunn at dommen ikke nødvendiggjør at Norge må oppheve dagens forbud mot politisk reklame i fjernsyn. Meldingens begrunnelse og forslag til tilføyelse til NRK-plakaten fikk tilslutning fra et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.2009

   Behandlet i Stortinget: 29.05.2009