Representantforslag om masterplan for reduksjon av nasjonale klimagassutslipp og oppfølging av kllimaforliket

Dokument nr. 8:60 (2008-2009), Innst. S. nr. 280 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Olav Syversen, Ingebrigt S. Sørfonn, Line Henriette Holten Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (KrF)
Innstilling avgitt 02.06.2009 Innst. S. nr. 280 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et representantforslag fra kristelig Folkeparti om masterplan for reduksjon av nasjonale klimagassutslipp og oppfølging av klimaforliket, er vedlagt protokollen. Forslaget ble støttet av medlemmene fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 09.06.2009