Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon om forebygging av terrorisme

St.prp. nr. 50 (2008-2009), Innst. S. nr. 225 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 12.05.2009 Innst. S. nr. 225 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig gitt sitt samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon av 16. mai 2005 om forebygging av terrorisme.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.2009

   Behandlet i Stortinget: 14.05.2009