Endringer i lov om kommuner og fylkeskommuner

Ot.prp. nr. 57 (2008-2009), Innst. O. nr. 76 (2008-2009), beslutning. O. nr. 90 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 19.05.2009 Innst. O. nr. 76 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt en ny regel om at det skal kreves kjønnsbalanse i styrene i kommunalt kontrollerte aksjeselskap, det vil si at hvert kjønn skal være representert med tilnærmet 40 prosent.,

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.2009

   Behandlet i Odelstinget: 29.05.2009

   Behandlet i Lagtinget: 04.06.2009