Endringer i energiloven

Ot.prp. nr. 62 (2008-2009), Innst. O. nr. 104 (2008-2009), beslutning. O. nr. 107 (2008-2009) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 04.06.2009 Innst. O. nr. 104 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Regjeringens forslag til lov om endringer i energiloven er vedtatt. - Endringene gjelder tilknytningsplikt for produksjon i energiloven for å sikre at samfunnsmessige rasjonelle prosjekter gjennomføres, lovfesting av dagens praksis om å tilknytte forbruk på regional- og sentralnettet; krav om eierskap til elektriske anlegg og fjernvarmeanlegg og konsesjonsplikt for lavspente elektriske anlegg.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2009

   Behandlet i Odelstinget: 09.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 16.06.2009