Representantforslag om tiltak for redusert tilstrømning og økt utsendelse av grunnløse asylsøkere

Dokument nr. 8:84 (2008-2009), Innst. S. nr. 358 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bent Høie, Erna Solberg, Kari Lise Holmberg Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 11.06.2009 Innst. S. nr. 358 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall ga ikke sin tilslutning til noen av de konkrete forslagene i representantforslaget., som ble vedlagt protokollen. Det var bred enighet om at det fortsatt bør være sterkt fokus på å gjennomføre tiltak som kan føre til raskere avklaring av søknader og effektuering av vedtak.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2009