Diskrimineringsombudsloven, markedsføringsloven og barneombudsloven

Ot.prp. nr. 74 (2008-2009), Innst. O. nr. 70 (2008-2009), beslutning. O. nr. 85 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 12.05.2009 Innst. O. nr. 70 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt endring i åremålsperioden for henholdsvis Likestillings- og diskrimineringsombudet, Forbrukerombudet og Barneombudet. Åremålsperioden skal være 6 år uten adgang til gjenoppnevning.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.2009

   Behandlet i Odelstinget: 26.05.2009

   Behandlet i Lagtinget: 04.06.2009