Endringer i finansieringsvirksomhetsloven

Ot.prp. nr. 80 (2008-2009), Innst. O. nr. 108 (2008-2009), beslutning. O. nr. 134 (2008-2009) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 04.06.2009 Innst. O. nr. 108 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget og Lagtinget har enstemmig vedtatt endringer i lovreglene om eierkontroll i finansinstitusjoner (gjennomføring av EØS-regler som svarer til direktiv 2007/44/EF) og eierbegrensninger og eierkontroll i infrastrukturforetak på verdipapirområdet (børs m.m.) i samsvar med Regjeringens forslag.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2009

   Behandlet i Odelstinget: 15.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 18.06.2009