Kulturvirksomheten i Forsvaret frem mot 2020

St.meld. nr. 33 (2008-2009), Innst. S. nr. 295 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 04.06.2009 Innst. S. nr. 295 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet - og gitt en enstemmig tilslutning til Regjeringens melding om kulturvirksomheten i Forsvaret og planer for videreutvikling av denne frem mot år 2020. Meldingen konsentrerer seg særlig om de nasjonale festningene, Forsvarets museer og forsvarsmusikken, men omtaler også Regjeringens ambisjoner for krigsminnesmerkene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 08.06.2009