Statsrådsprotokollene

Innst. S. nr. 317 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 09.06.2009 Innst. S. nr. 317 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konsititusjonskomiteen om gjennomgåelse av statsrådets protokoller for perioden 1. juli til 31. desember 2008.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2009