Representantforslag om innføring av miljøbilpremie for bilkjøpere som kjøper miljøvennlig

Dokument nr. 8:88 (2008-2009), Innst. S. nr. 372 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dagrun Eriksen, Dagfinn Høybråten, Jan Sahl, Line Henriette Holten Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (KrF ) Innstilling avgitt 16.06.2009 Innst. S. nr. 372 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et representantforslag fra Kristelig Folkeparti om å be Regjeringen innføre en tidsbegrenset ordning med miljøbilpremie for privatpersoner som kjøper ny miljøbil i Norge, og som skulle gjelde i perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2011, er vedlagt protokollen. Forslaget ble støttet av medlemmene fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2009