Representantforslag om en ny nasjonal helseplan

Dokument nr. 8:94 (2008-2009), Innst. S. nr. 331 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inge Lønning, Sonja Irene Sjøli Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 09.06.2009 Innst. S. nr. 331 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2009