Representantforslag om ny finansieringsmodell for norsk grunnopplæring

Dokument nr. 8:98 (2008-2009), Innst. S. nr. 265 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Anundsen, Jon Jæger Gåsvatn Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 28.05.2009 Innst. S. nr. 265 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2009

   Behandlet i Stortinget: 08.06.2009