Representantforslag om økt lønn i kvinnedominerte lavtlønnsyrker

Dokument nr. 8:99 (2008-2009), Innst. S. nr. 364 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Siv Jensen Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 15.06.2009 Innst. S. nr. 364 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Representantforslaget, som bare fikk tilslutning fra Fremskrittspartiet, ble vedlagt protokollen. Det var imidlertid bred tverrpolitisk enighet i Stortinget om at det er en hovedutfordring at arbeidsmarkedet er kjønnsdelt og at utdanningsgruppene i offentlig sektor har blitt hengende etter i lønnsutviklingen, samt at partene i arbeidslivet har et betydelig ansvar for å rette opp dette.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2009