Representantforslag om endring i ordningen for embetsdommeres lønnsfastsettelse

Dokument nr. 8:103 (2008-2009), Innst. S. nr. 293 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Anundsen, Jan Arild Ellingsen, Solveig Horne, Thore A. Nistad Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 04.06.2009 Innst. S. nr. 293 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2009