Endringar i statsbudsjettet for 2009, fiskerinæringa

St.prp. nr. 66 (2008-2009), Innst. S. nr. 275 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 02.06.2009 Innst. S. nr. 275 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til at Innovasjon Norge kan benytte resterende garantiramme og bevilgninger til tapsavsetninger til garantier for driftskreditt , til enkeltbedrifter i fiskerinæringen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 04.06.2009