Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet

St.meld. nr. 37 (2008-2009), Innst. S. nr. 362 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 15.06.2009 Innst. S. nr. 362 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingsmeldingen om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet er behandlet og vedlagt protokollen. - Forvaltningsplanen skal videreføre og styrke gjennomføringen av en helhetlig og økosystembasert forvaltning av de norske havområdene. Økosystembasert forvaltning innebærer at forvaltning av menneskelige aktiviteter tar utgangspunkt i de rammene som økosystemet setter for opprettholdelse av dets struktur, virkemåte, produksjon og naturmangfold.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2009