Utbygging og drift av Goliatfeltet

St.prp. nr. 64 (2008-2009), Innst. S. nr. 363 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 15.06.2009 Innst. S. nr. 363 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har gitt sin tilslutning til at olje- og energidepartementet kan godkjenne utbygging og drift av Goliatfeltet. Tilslutning til utbyggingen ble støttet av alle partiene unntatt medlemmer fra Kristelig Folkeparti og Venstre. Goliat ligger om lag 85 km nordvest for Hammerfest og 50 km sørøst for Snøhvitfeltet. Utbygging av Goliat vil - etter utbyggingen av Snøhvit - være det største industriprosjektet som noen gang er gjennomført i Nord-Norge. Planlagt produksjonsstart er i 2013, investeringene er estimert til i overkant av 28 mrd. kroner. Regionkontor med driftsfunksjoner skal legges til Hammerfest, helikopterterminal og forsyningsbase til Hammerfestområdet. Samlet skal dette skape 150–200 direkte arbeidsplasser.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2009