Representantforslag om å utvikle et mål for brutto nasjonal livskvalitet

Dokument nr. 8:108 (2008-2009), Innst. S. nr. 360 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dagfinn Høybråten, Hans Olav Syversen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 12.06.2009 Innst. S. nr. 360 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om at det utvikles et mål for brutto nasjonal livskvalitet som supplement til til brutto nasjonalprodukt. I innstillingen ber komiteen Regjeringen foreta en bred drøfting av måling av livskvalitet, herunder videreutvikling av arbeidet med indikatorer for bærekraftig utvikling. Komiteen ber Regjeringen rapportere om framdriften i arbeidet i forbindelse med fremleggingen av Nasjonalbudsjettet for 2010. Stortinget vedtok enstemmig - i tråd med komiteens innstilling - at forslaget vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2009