Kommunalbanken AS - kjøp av KLPs eierandel

St.prp. nr. 79 (2008-2009), Innst. S. nr. 335 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 10.06.2009 Innst. S. nr. 335 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har gitt samtykke til at Kommunal- og regionaldepartementet kjøper tilbake KLPs eierandel på 20 prosent i Kommunalbanken AS. Stortinget har også bevilget midler til gjennomføringen av kjøpet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2009