Vernepliktige mannskap

St.prp. nr. 89 (2008-2009), Innst. S. nr. 366 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 15.06.2009 Innst. S. nr. 366 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig gitt sin tilsluttning til departementes forslag til endring av tjenestetillegget for utskrevne vernepliktige mannskaper i Forsvaret og sivile vernepliktige mannskaper. Endringen er regulert med basis i lønnsoppgjøret for statsansatte i lønnsramme 2 og utgjør en avrundet økning på 3, 8 %. Dette medfører blant annet at dagtillegget øker fra kr 140,- til kr 145,- pr dag.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2009