Endringer i statsbudsjettet for 2009

St.prp. nr. 101 (2008-2009), Innst. 39 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 12.11.2009 Innst. 39 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har debattert et forslag fra Regjeringen om endringer i statsbudsjettet for 2009 under fiskeri-og kystdepartementet. Forslaget innebærer en ny likviditetslåneordning for fiskerinæringen og justert målgruppe for garantier for driftskreditt. Etter at et forslag fra FrP, H og KrF om å endre hovedprinsippene for utlånsregelverket ble nedstemt, ble forslaget fra Regjeringen enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.11.2009

   Behandlet i Stortinget: 17.11.2009